Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

  • ΚΡΑΝΙΔΙ

  • ΕΡΜΙΟΝΗ

  • ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ

  • ΔΙΔΥΜΑ

  • ΚΟΙΛΑΔΑ

  • ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ

  • ΦΟΥΡΝΟΙ

  • ΘΕΡΜΗΣΙΑ

  • Advertisements

Archive for Νοέμβριος 2010

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted by ermionida2010 στο 08/11/2010

ΤΟΥΣ ΞΕΦΟΡΤΩΘΗΚΑΜΕ!!!!

 

ΤΑ    ΛΑΜΟΓΙΑ

ΤΟΥΣ     ΨΕΥΤΕΣ

ΤΟΥΣ     ΚΛΕΦΤΕΣ

ΤΟΥΣ     ΔΗΘΕΝ

 

ΝΙΚΗΣΕ Η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΜΑΣ!!!!!!


ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ!!!!

 

 

Advertisements

Posted in ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Leave a Comment »

»ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ» »ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ»

Posted by ermionida2010 στο 05/11/2010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΦΥΡΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατοίκου Πειραιώς Αττικής, οδός Νικηταρά αριθμ. 91.

ΚΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΦΥΡΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατοίκου Κρανιδίου.

………………….

Μηνύω και εξαιτούμαι την ποινική δίωξη και την κατά νόμο τιμωρία του ως άνω μηνυομένου, γιατί στο Κρανίδι Αργολίδος, την 02-07-2008, ενεργών ατομικά και υπό την ιδιότητα του ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρανίδι, τις κάτωθι αξιόποινες πράξεις εις βάρος της περιουσίας τόσο της ως άνω εταιρείας όσο και εμού ως μετόχου της.

Ο μηνυόμενος τυγχάνει, όπως και ανωτέρω αναφέρω, μέτοχος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρανίδι, η οποία συνεστήθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12461/04-07-1992 Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας του Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Κωνσταντίνου Βασαγιάννη, με ΑΡΜΑΕ 27254.

Της ως άνω εταιρείας τυγχάνω και εγώ μέτοχος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και αντιπρόεδρος της.

Δυστυχώς, κατά τα τελευταία έτη εγώ, για λόγους που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, έχω αποκλειστεί όχι μόνο από την διοίκηση της εταιρείας αλλά και από κάθε πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση της εταιρείας, τα οικονομικά της και την εν γένει κατάσταση της.

Επίσης από το έτος 2006 μέχρι και σήμερα, και σε πλήρη αντίθεση και παραβίαση του καταστατικού της εταιρείας, δεν έχει συγκληθεί ποτέ η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, δεν έχω ενημερωθεί σε καμία περίπτωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δεν έχω υπογράψει κανέναν απολύτως ισολογισμό και γενικότερα δεν έχω ερωτηθεί και δεν έχω εγκρίνει καμία απολύτως απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα οικονομικά πεπραγμένα της εταιρείας, τυχόν δε τεθείσα υπογραφή μου σε αντίστοιχους ισολογισμούς ή τυχόν πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων ή Διοικητικών Συμβουλίων είναι πλαστή και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου κατά παντός υπευθύνου και αμέσως ή εμμέσως ενεχομένου και εμπλεκομένου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Μέσα σε αυτό το διοικητικό χάος που ο ίδιος ο μηνυόμενος έχει δημιουργήσει, ουσιαστικά δρα εντελώς ανεξέλεγκτος και έχει προβεί σε σωρεία παράνομων ενεργειών εις βάρος τόσο της εταιρείας όσο και εμένα ως μετόχου αυτής.

Ειδικότερα δε και πιο συγκεκριμένα, όπως ανακάλυψα μόλις το μήνα Οκτώβριο του έτους 2009, κατατέθηκαν στον λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα EUROBANK, κατάστημα 0355 Κρανιδίου, με αριθμό 0026.0355.72.0200023781, στον οποίο υπήρχε ήδη το ποσό των 10.368,81€, το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000,00) ευρώ, που αφορούσε σε αμοιβή του πελάτη της εταιρείας ονόματι …………, για το Έργο ………………. και ως εκ τούτου το ύψος του λογαριασμού ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (390.368,81€).

Την ίδια ως άνω ημέρα και ώρα όμως, ο μηνυόμενος αφού πρώτα άνοιξε και ο ίδιος νέο λογαριασμό, στο όνομα του, στην ίδια τράπεζα και στο ίδιο κατάστημα, με αριθμό 026.0355.77.0100467572, με υπόλοιπο 0,00€, ΔΟΛΙΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ, χωρίς να έχει σχετική εξουσιοδότηση ούτε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως τρέχουσα ανάγκη της εταιρείας για την οποία απητείτο αυτό το ποσό και χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν απολύτως, ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΟΛΙΩΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΜΟΥ ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ, ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (390.000,00) ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΗΔΕΝΙΣΕ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (193,69€), ΣΤΟΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!!!

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο μηνυόμενος, εκμεταλλευόμενος δολίως την ιδιότητα του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση που του είχε παράσχει το Διοικητικό Συμβούλιο να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας, παρέστησε ψευδώς στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας ότι είχε σχετική εξουσιοδότηση να αναλάβει τα ως άνω χρήματα και να τα μεταφέρει στο λογαριασμό του, τα ξεγέλασε και ιδιοποιήθηκε παρανόμως τα ως άνω χρήματα, τα οποία δεν ήταν δικά του, βλάπτοντας την περιουσία τόσο της εταιρείας, κατά το ως άνω ποσό όσο και την δική μου ως μετόχου αυτής.

Εγώ, μόλις πληροφορήθηκα την ενέργεια του αυτή, του απέστειλα, μαζί με την σύζυγο μου Δήμητρα Σφυρή, (επίσης μέτοχο της εταιρείας) την από 27/10/2009 Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Όχληση με την οποία αφ’ ενός μεν του ζητούσα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθ’ όσον η θητεία του προηγούμενου είχε λήξει αλλά και να μας ενημερώσει και για τη συγκεκριμένη συναλλαγή αλλά και για όλη την οικονομική πορεία της εταιρείας, ωστόσο ο μηνυόμενος αδιαφόρησε πλήρως και δεν μου έχει απαντήσει ακόμη.

Επειδή ο μηνυόμενος προέβη στις ως άνω παράνομες πράξεις του με δόλο και με αποκλειστικό σκοπό να ιδιοποιηθεί ξένα κινητά πράγματα (χρήματα) και να βλάψει την περιουσία τόσο της εταιρείας όσο και εμμέσως και τη δική μου ως μετόχου αυτήςαποκομίζοντας αντίστοιχα ίδιον παράνομο όφελος αντιστοίχου ποσού.

Επειδή επομένως ο μηνυόμενες έχει τελέσει τις αξιόποινες πράξεις της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 Π.Κ.), της απάτης (άρθρο 386 παρ. 3 Π.Κ.) και της απιστίας (άρθρο 390 Π.Κ.), οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα.

Επειδή οι ως άνω αξιόποινες πράξεις του μηνυομένου είναι κακουργηματικής μορφής λόγω του ύψους του ποσού που ιδιοποιήθηκε και κατά το οποίο ζημιώθηκε τόσο η εταιρεία όσο και εγώ ως μέτοχος της και αντιστοίχως ωφελήθηκε ο ίδιος αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Επειδή επομένως και με βάση τα παραπάνω ΚΑΤΑΜΗΝΥΩ ενώπιον σας τον ως άνω μηνυόμενο και ζητώ την κατ’ αυτού άσκηση ποινικής δίωξης για τα διαπραχθέντα από αυτόν εις βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κρανίδι αλλά και εμού ως μετόχου αυτής, ποινικώς κολάσιμα αδικήματα, και ειδικότερα του για τα αδικήματα της ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 375 Π.Κ.), της ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 386 παρ. 3 Π.Κ.) και της ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 390 Π.Κ.)

Επειδή ο μηνυόμενος διέπραξε ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ, ΜΕ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ τα ανωτέρω αδικήματα με αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό να ιδιοποιηθεί παρανόμως το ως άνω χρηματικό ποσό, να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος και να προκαλέσει περιουσιακή βλάβη τόσο στην εταιρεία όσο και σε εμένα ως μέτοχο αυτής, εκμεταλλεύθηκε δε προς τούτο τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

Επειδή το χρηματικό ποσό που ιδιοποιήθηκε παρανόμως ο μηνυόμενος και κατά το οποίο έβλαψε την περιουσία τόσο της εταιρείας όσο και εμένα ως μετόχου αυτής, ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000,00) ευρώ.

Επειδή για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί από τις ανωτέρω άδικες πράξεις του μηνυομένου, επιφυλάσσομαι να προσφύγω και ενώπιον των αρμοδίων αστικών δικαστηρίων για την πλήρη ηθική και προσωπική μου αποζημίωση και αποκατάσταση καθώς και για κάθε διαφυγόν κέρδος μου και θετικό και αρνητικό διαφέρον.

Επειδή Πληρεξούσιους Δικηγόρους μου και αντίκλητους διορίζω στην Αθήνα τον κ. Δημήτριο Πέτρ. Κωνσταντίνου (ΑΜΔΣΑ 23765), Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμ. 31, τηλ. 2106423209, 2106423231 και στο Ναύπλιο τον κ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Επειδή δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος του μηνυομένου για το ποσό των 45 ευρώ ως υλική και ηθική αποκατάσταση λόγω της ηθικής και υλικής βλάβης που υπέστην από τις ως άνω άδικες πράξεις του, επιφυλασσόμενος για το υπόλοιπο και παντός άλλου μελλοντικού νομίμου δικαιώματος μου, όπως και ανωτέρω αναφέρω, προσαρτώνται δε στην παρούσα τα υπ’ αριθμ. ………………………………………………………………….Γραμμάτια Πολιτικής Αγωγής και το υπ’ αριθμ. …………………………… Παράβολο για την υποβολή της παρούσας.

Επειδή με το παρόν ζητώ το άνοιγμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας αλλά και του μηνυομένου καθ’ όσον είναι περισσότερο από βέβαιο ότι έχει προβεί και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες εις βάρος της περιουσίας της εταιρείας αλλά εμμέσως και κατ’ εμού ως μετόχου αυτής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα έγκληση – μήνυση μου και την κατά Νόμο αυστηρή τιμωρία του μηνυομένου – εγκαλουμένου για τα διαπραχθέντα από αυτόν ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα.

Να μου επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση, ως ηθική βλάβη, το ποσό των 45 ευρώ, επιφυλασσόμενος για κάθε ηθική βλάβη, θετικό και αρνητικό διαφέρον, διαφυγόν κέρδος κ.λ.π., να προσφύγω ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ προς απόδειξη των ισχυρισμών μου προτείνω τους εξής:

1.

2.

Και όσους εν καιρώ νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως προτείνω.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Και όσα εν καιρώ νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως προτείνουμε.

Ναύπλιο, …../10/2010

Ο Εγκαλών – Μηνυτής

Posted in ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Leave a Comment »

ΘΡΙΑΜΒΟΣ!!!

Posted by ermionida2010 στο 01/11/2010

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Μεγαλειώδης συγκέντρωση και πλήθος κόσμου (οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν έξω από την αίθουσα) να παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό την παρουσίαση του προγράμματος της  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ στο ξενοδοχείο Νautica bay στο Πορτοχέλι. Ο κ. Καμιζής σίγουρος για το εκλογικό αποτέλεσμα μας είπε πως » η εκλογική αναμέτρηση στις 7 Νοέμβρη είναι τυπική διαδικασία γιατί η νίκη είναι όλων των Ερμιονιδέων, η νίκη είναι για το καλό του τόπου, η νίκη είναι της  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».

Εμάς προσωπικά η δυναμική και σίγουρη εμφάνιση του κ. Καμιζή μας θύμιζε Δήμαρχο και όχι υποψήφιο.

Θα κρατήσουμε από όσα μας είπε τη φράση: » Έχω γεννηθεί για τα δύσκολα» , εννοώντας όπως μας εξήγησε την δύσκολη δουλειά που περιμένει τον ίδιο και τους συνεργάτες του για την εφαρμογή του Καλλικράτη, αλλά και για να φέρει σε ισορροπία ξανά τον τέως Δήμο Κρανιδίου από την κακή διαχείριση της απερχόμενης δημοτικής αρχής.

 

Posted in ΔΗΜΟΤΙΚΑ | Leave a Comment »